Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu motoland84.pl, działającego pod adresem URL: https://motoland84.pl/ Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marek Miłek Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: m.milek@motoland84.pl Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Obsługa zapytań przez formularz Serwis gromadzi informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • Firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • Operatorzy systemu komentarzy
 • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • Firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • Dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących
 • Ich sprostowania
 • Usunięcia
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi Administratora Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

7. Informacja o plikach cookies Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Realizacja celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do serwisu poradnikzarabiania.pl, dostępnego pod adresem URL: https://poradnikzarabiania.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Grzegorz Kwaśnik

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@poradnikzarabiania.pl

Operator jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych, które dobrowolnie podajesz w serwisie.

Cele przetwarzania danych osobowych w serwisie to:

 • Zarządzanie systemem komentarzy
 • Obsługa zapytań za pośrednictwem formularza
 • Serwis gromadzi informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które trafiają do systemów operatora.

Poprzez zapisywanie plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników.

Zastosowane środki ochrony danych przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są zabezpieczone za pomocą certyfikatu SSL, co gwarantuje, że dane osobowe i dane logowania są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na serwerze docelowym.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko Operator ma dostęp do nich. To zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem, nawet w przypadku kradzieży bazy danych z serwera.

Operator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Operator regularnie tworzy kopie zapasowe danych w celu zapewnienia ich ochrony.

Istotnym elementem ochrony danych jest stała aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, w tym komponentów programistycznych.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych

W niektórych przypadkach Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do wykonywania zawartej umowy lub do spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Odbiorcy mogą obejmować:

 • Firmę hostingową na podstawie umowy powierzenia
 • Operatorów systemu komentarzy
 • Upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizacji celów działania strony
 • Firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora
 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przechowywane dłużej niż to jest konieczne do celów, do których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, nie są one przechowywane dłużej niż przez 3 lata.

Masz prawo żądać od Administratora:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych
 • Ich poprawienia
 • Usunięcia
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przenoszenia danych.
 • Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to związane z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora, w tym profilowaniem. Jednakże prawo do sprzeciwu nie będzie miało zastosowania, jeśli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, w szczególności w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeśli uważasz, że działania Administratora naruszają Twoje prawa, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do korzystania z serwisu.
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług na podstawie umowy oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora.
 •  
 • Przekazywanie danych do krajów trzecich
 • Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, że nie są przesyłane poza terytorium Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje, które są dobrowolnie podawane przez użytkownika, w tym dane osobowe.

Serwis może także rejestrować informacje o parametrach połączenia, takie jak znacznik czasu i adres IP.

W niektórych przypadkach Serwis może zapisać informacje umożliwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika może pojawić się w adresie URL strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji funkcji określonych w danym formularzu, np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, itp. Każdy formularz zawiera informacje o celu i kontekście przetwarzania danych.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniach użytkowników w serwisie mogą być logowane. Te dane są wykorzystywane do zarządzania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

Operator wykorzystuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje danych osobowych do Google Analytics, a jedynie anonimowe informacje. Usługa ta opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniach użytkowników. Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje rozwiązania monitorujące zachowanie użytkowników, takie jak tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowań na stronie. Te informacje są anonimizowane przed przesłaniem ich do Operatora usługi, dzięki czemu nie jest możliwe ich powiązanie z konkretnymi osobami. W szczególności, dane osobowe, takie jak hasła i inne poufne informacje, nie są nagrywane.

Operator stosuje także rozwiązania automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. wysyłanie e-maili do użytkowników po odwiedzeniu konkretnej podstrony, pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Informacje o plikach cookie

Serwis korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone do użytku na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Operator Serwisu jest podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika oraz dostęp do nich. Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach:

Utrzymywanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), co pozwala użytkownikowi na uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania danych logowania na każdej podstronie Serwisu;

Realizacja celów opisanych powyżej w sekcji „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas, określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarki. Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookie oraz blokowanie ich automatycznego przechowywania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Ograniczenia dotyczące plików cookie mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookie używane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookie – jak wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie, które są niezbędne do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i zachowania preferencji użytkownika, może wpłynąć na utrudnienie lub nawet uniemożliwienie korzystania z witryn internetowych.

Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz przeglądarkę internetową, którą używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

 1. Informacje ogólne

Ta polityka prywatności dotyczy Serwisu slodkiporadnik.pl,  dostępnego pod adresem URL: https://slodkiporadnik.pl/

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Balbina Nowacka

Kontaktowy adres e-mail operatora: balbina@slodkiporadnik.pl

Operator jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z danymi dobrowolnie udostępnionymi w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Zarządzanie systemem komentarzy
 • Obsługa zapytań za pomocą formularzy
 • Serwis gromadzi informacje na temat użytkowników i ich zachowań w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które zostają zapisane w systemach Operatora.
 • Poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczka”) na urządzeniach końcowych użytkowników

2. Wybrane środki ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są zabezpieczone warstwą transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie są zaszyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na serwerze docelowym.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko Operator ma dostęp do ich odczytu. To zabezpieczenie chroni dane przed kradzieżą bazy danych z serwera.

Operator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator regularnie tworzy kopie zapasowe.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, w szczególności aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych

W niektórych przypadkach Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. Odbiorcami mogą być:

 • Firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • Operatorzy systemu komentarzy
 • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • Firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora
 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w odrębnych przepisach (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, nie są one przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Masz prawo do żądania od Administratora:
 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Ich poprawienia
 • Usunięcia
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przeniesienia danych

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania. Jednakże prawo to nie będzie mogło być wykorzystane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możesz składać skargi dotyczące działań Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

Wobec Ciebie mogą być podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz do prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich, zgodnie z definicją przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przekazujemy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje, które użytkownik podaje dobrowolnie, w tym dane osobowe, jeśli są udostępniane.

W niektórych przypadkach Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).

Serwis może również w niektórych przypadkach zapisywać informacje ułatwiające powiązanie danych z formularza z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika może być widoczny w adresie URL strony zawierającej formularz.

Dane wprowadzone w formularzu są przetwarzane w celu realizacji określonej funkcji danego formularza, na przykład w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, itp. Opis i kontekst formularza zawsze informują czytelnie, do jakiego celu służy.

5. Logi Administratora

Informacje o działaniach użytkowników w Serwisie mogą być rejestrowane. Te dane są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pomocą Google Analytics (Google Inc., USA). Operator nie przekazuje danych osobowych do dostawcy tej usługi, a jedynie anonimowe informacje. Usługa ta korzysta z plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki badania zachowań użytkowników, takie jak tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Informacje te są anonimizowane przed przesłaniem do operatora usługi, więc nie zawierają informacji identyfikujących konkretne osoby. W szczególności nie rejestrowane są hasła i inne dane osobowe.

Operator może stosować automatyzację w Serwisie, np. wysyłając e-maile do użytkowników po odwiedzeniu określonej strony, jeśli wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

7. Informacja o plikach cookie

Serwis korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu i służące do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników i dostęp do nich jest operator Serwisu.

Pliki cookie są używane w celach takich jak:

Utrzymywanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu.

Realizacja celów opisanych wcześniej w sekcji „Istotne techniki marketingowe”.

Serwis używa dwóch podstawowych rodzajów plików cookie: „sesyjnych” (session cookies) i „stałych” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są tymczasowe i przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez określony czas, który jest określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa pozwala na usunięcie plików cookie oraz automatyczne blokowanie ich. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na dostępność niektórych funkcji dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookie mogą być również używane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności Google (Google Inc., USA), Facebook (Facebook Inc., USA), Twitter (Twitter Inc., USA).

8. Zarządzanie plikami cookie – jak wyrażać i cofać zgodę w praktyce?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Warto jednak zaznaczyć, że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z witryny.

Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz przeglądarkę internetową, którą używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

 1. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do witryny konopnyblog.pl, dostępnej pod adresem URL: https://konopnyblog.pl/

Operatorem witryny oraz Administratorem danych osobowych jest Krystian Wawrzyniec.

Adres kontaktowy operatora poczty elektronicznej: kontakt@konopnyblog.pl

Operator jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe, które są przekazywane dobrowolnie w trakcie korzystania z witryny.

Nasza witryna gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa systemu komentarzy.
 • Odpowiadanie na zapytania za pomocą formularzy.
 • Informacje o użytkownikach i ich aktywności zbierane są w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolne podanie danych w formularzach, które następnie są przekazywane do systemu Operatora.
 • Poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”) na urządzeniach końcowych użytkowników.
 • Środki ochrony danych stosowane przez Operatora

2. Dane osobowe przesyłane w procesie logowania i wprowadzania są zabezpieczane w warstwie transmisji za pomocą certyfikatu SSL. Dzięki temu dane te są szyfrowane na urządzeniu użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko Operator ma dostęp do ich odczytu. To zabezpieczenie chroni dane przed ewentualnym wykradzeniem z serwera.

Operator regularnie zmienia hasła administracyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Regularnie wykonujemy kopie zapasowe danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania używanego do przetwarzania danych osobowych, w tym komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych

W pewnych sytuacjach Operator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub do realizacji obowiązków ciążących na Operatorze. Dotyczy to między innymi takich grup odbiorców:

 • Firma hostingowa na zasadzie powierzenia.
 • Operatorzy systemu komentarzy.
 • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celów strony.
 • Firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Operatora.
 • Twoje dane osobowe są przechowywane przez Operatora przez okres niezbędny do realizacji działań określonych odrębnymi przepisami (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, nie będą przetwarzane przez dłużej niż 3 lata.
 • Przysługuje Ci prawo do żądania od Operatora:
 • Dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą.
 • Ich poprawienia.
 • Usunięcia.
 • Ograniczenia przetwarzania.
 • Przenoszenia danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania. Oczywiście, prawo to nie będzie mogło być zrealizowane, jeśli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, zwłaszcza w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli uważasz, że działania Operatora naruszają Twoje prawa, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z witryny.

W odniesieniu do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług na podstawie umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora działań marketingowych bezpośrednich.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich poza obszar Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach

Nasza witryna zbiera informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników, w tym dane osobowe, jeśli są one wymagane.

W niektórych przypadkach witryna może zapisać informacje pozwalające na powiązanie danych z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. Adres e-mail pojawia się wtedy w adresie URL strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji funkcji określonych dla danego formularza, np. obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdy formularz zawiera informacje na temat jego przeznaczenia.

5. Logi Administratora

Informacje dotyczące zachowania użytkowników na naszej witrynie mogą być rejestrowane. Dane te są wykorzystywane do zarządzania witryną.

6. Istotne techniki marketingowe

Operator wykorzystuje analizę statystyczną ruchu na stronie, przy użyciu Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie udostępnia osobistych danych użytkowników tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na plikach cookie w urządzeniach użytkowników. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może zarządzać i dostosowywać te informacje za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje rozwiązania do analizy zachowania użytkowników, takie jak mapa ciepła i nagrywanie zachowania na stronie. Informacje te są anonimizowane przed przekazaniem do operatora usługi, co oznacza, że nie zawierają danych identyfikujących konkretną osobę. W szczególności nagrania nie obejmują wpisywanych haseł i innych danych osobowych.

Operator stosuje także rozwiązania automatyzujące działanie witryny wobec użytkowników, na przykład wysyłanie e-maili po odwiedzeniu określonej podstrony, pod warunkiem że użytkownik wyraził na to zgodę.

7. Informacja o plikach cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to dane komputerowe, zwłaszcza pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, które umożliwiają korzystanie ze stron internetowych witryny. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem umieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej stronie Serwisu.

Realizacji celów opisanych powyżej w sekcji „Istotne techniki marketingowe”.

W ramach naszej witryny stosujemy dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas, określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Domyślnie oprogramowanie przeglądarek internetowych zazwyczaj umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Przeglądarka internetowa pozwala na usuwanie plików cookies, a także na ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach witryny.

Pliki cookies umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika witryny mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z operatorem witryny, zwłaszcza firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może wpłynąć na utrudnienie korzystania z witryny, a w niektórych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niej.

Aby zarządzać ustawieniami plików cookies, wybierz odpowiednią przeglądarkę internetową z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone